Forskningsrådet F Miljö Arella Näringar Och Samh

En offentlig myndighet, även kallad FORMAS

2 förfrågningar
Upphandlingsplan

Informationen fanns ej.

Hej, Tack för din förfrågan. Formas har ingen upphandlingsplan. Det vi har upprättat är Riktlinjer för direktupphandling och avrop från ramavtal, bifo...
Hej, Enligt din begäran lämnas härmed arkivbeskrivning samt Formas riktlinjer för hantering av allmänna handlingar ut i sin helhet. Vänligen   Ma...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?