Folkhälsomyndigheten

En offentlig myndighet

10 förfrågningar
Hej, Regionerna betalar inte för vaccinet utan det är staten som står för det. Med vänlig hälsning, Registrator Folkhälsomyndigheten              ...
Mötesprotokoller dagarna 9-13 mars 2020
Svar från Folkhälsomyndigheten till Rodolfo Lapin den .

Framgångsrik.

Hej! Efterfrågade handlingar kommer här Vänliga hälsningar,   Folkhälsomyndigheten                                         Folkhälsomyndigheten 171 82...
Hej, De kliniska mikrobiologiska laboratorierna rapporterar veckovis till Folkhälsomyndigheten: Antal individer som testats för pågående infektion av...
Vaccines and EFTA countries
Svar från Folkhälsomyndigheten till Paul-Olivier Dehaye den .

Informationen fanns ej.

Hello Thank you for your e-mail. We would like to begin by regretting that the answer to your question has been delayed. Based on the time you asked...
Upphandlingsplan
Svar från Folkhälsomyndigheten till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej! Folkhälsomyndigheten har ingen upphandlingsplan utan arbetar på uppdrag från beställare. De flesta av våra behov kan vi lösa genom att avropa mot...
Vaccinationsstatistik på DeSO-nivå
Svar från Folkhälsomyndigheten till Staffan Betnér den .

Framgångsrik.

Hej! Efterfrågade handlingar kommer här Faktura kommer separat.   Med vänlig hälsning, Registrator   Folkhälsomyndigheten                 ...
Rubriker på mejl mellan Anders Tegnell och Peter Tüll
Svar från Folkhälsomyndigheten till Hanna Pettersson den .

Inväntar klargörande.

Påminner om nedan Om vi inte hör något ifrån dig, så kommer vi att bortse från din begäran   Med vänlig hälsning, Registrator   Folkhälsomyn...
Anders Tegnell "briefing" for UK government
Uppföljning skickades till Folkhälsomyndigheten av Richard Hunt den .

Framgångsrik.

Dear Info Folkhälsomyndigheten, Thank you for your prompt reply and for providing it in a foreign language. Yours sincerely, Richard Hunt
Epost från Peet Tüll och Anders Tegnell
Svar från Folkhälsomyndigheten till Johan Andersson den .

Lyckades delvis.

Hej, De e-postmeddelanden som har skickats till dig är de som finns förvarade på myndigheten och har lämnats ut i sin helhet. Med vänlig hälsning,...
Hej! Här kommer efterfrågat material. Med vänlig hälsning Kristina Pannel Arkivarie -----Ursprungligt meddelande----- Från: Elenor Weijmar [mailto:[...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?