Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Falköpings kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Hej Märta, Översänder begärd handling. Ha en fin dag! Med vänlig hälsning, Michelle Lunne Nämndsekreterare [e-postadress] 0515-88 57 19 Staben...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Uppföljning skickades till Falköpings kommun av Olivia Henriksson den .

Framgångsrik.

Tack för det snabba svaret och informationen ni delat. Med vänlig hälsning, Olivia Henriksson
Hej   Gällande flerårsplan i Falköpings kommun för år 2022-2024 är på 40 sidor. Den finns digitalt publicerad på kommunens hemsida under följande...
Hej! Här kommer Falköpings kommuns policy för digitalisering. Se länk nedan. https://www.falkoping.se/download/18.313be7f315ca7227f0a456/1497518954007...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?