Kommunens gällande kontoplan för 2022
Svar från Falkenbergs kommun till Olivia Henriksson den .

Inväntar klassificering.

Hej Översänder kontoplan för Falkenbergs kommun enl ök   Mvh   Jessica Bernström Redovisningschef Ekonomiavdelningen   Direkt: 0346-88...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Begäran skickad till Falkenbergs kommun av Christoph Andersson den .

Mycket sena.

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ram...
Hej! Du har begärt ut kommunens drifts- och investeringsbudget. Bifogar senast beslutade budget i sin helhet samt några av tabellerna i excel. Om du...
Sophantering, integration och kollektivtrafik
Svar från Falkenbergs kommun till Miss R.G den .

Lyckades delvis.

Hej Miss R.G! Eftersom du inte begär ut några specifika handlingar så får du ett allmänt hållet svar med information angående hur kommunen arbetar ino...
Upphandlingsplan
Uppföljning skickades till Falkenbergs kommun av PublicInsight den .

Framgångsrik.

Hej! Jag hittar inte upphandlingsplanen på hemsidan, kan ni hjälpa mig med en länk eller lämna ut handlingen? Ha det fint, Elenor
Hej! Översänder begärd handling. Den finns även på https://kommun.falkenberg.se/download/18.2f10ec5b1627233901b23a5b/1523400629776/It-infrastrukturpro...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?