Ansvarig öppna data
Svar från Ekobrottsmyndigheten till Axel Magnusson den .

Lyckades delvis.

Hej Axel,   Som svar på dina frågor så finns det ingen projektgrupp tillsatt och inte någon särskilt utpekad ansvarig. Ekobrottsmyndigheten omfatt...
Ansvarig inom öppna data
Svar från Ekobrottsmyndigheten till Axel Magnusson den .

Framgångsrik.

Hej igen,   Rättsenheten vid Ekobrottsmyndigheten har enligt myndighetens arbetsordning ansvar för förvaltningsrättsliga frågor vilket lagen får...
Upphandlingsplan
Svar från Ekobrottsmyndigheten till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej, Vi har inget upprättat offentligt dokument utan ett arbetsdokument som vi kontinuerligt jobbar med. Cecilia Abraham Inköpare Ekobrottsmyndighet...
This is the mail system at host handlingar.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It'...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?