Ansvarig öppna data
Begäran skickad till Brottsoffermyndigheten av Axel Magnusson den .

Mycket sena.

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data på Brottsoffermyndigheten. Med hänvisning till den nya lagen som trätt...
Ansvarig inom öppna data
Begäran skickad till Brottsoffermyndigheten av Axel Magnusson den .

Mycket sena.

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data på Brottsoffermyndigheten. Med hänvisning till den nya lagen som trätt...
Upphandlingsplan
Svar från Brottsoffermyndigheten till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej, Vi saknar för närvarande en skriftlig upphandlingsplan. Med vänlig hälsning Anneli Nilsson Ekonomichef -----Ursprungligt meddelande----- Från:...
Hej,   Här kommer Brottsoffermyndighetens arkivbeskrivning. Myndigheten har ingen särskilt upprättad beskrivning av allmänna handlingar, utan den...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?