Boverket

En offentlig myndighet

2 förfrågningar
Ansvarig inom öppna data
Svar från Boverket till Axel Magnusson den .

Informationen fanns ej.

Hej Axel, Information om Boverkets öppna data finns på boverket.se. Vi har ingen specifikt ansvarig för öppna data. Frågor om öppna data kan ställas...
Hej! Du kan ta del av informationen på Boverkets hemsida, här: https://www.boverket.se/contentassets/38da10ccbd1c4a338af969b466b31cab/allmanna-handli...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?