Kommunens gällande kontoplan för 2022
Svar från Bergs kommun till Henrik Nilsson den .

Framgångsrik.

Hej Henrik. Här kommer efterfrågad info. Mvh Erika Löfgren Erika Löfgren Ekonomihandläggare Stabsavdelning Tel: 0687-161 67 Epost: [e-postadress] B...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Bergs kommun till Christoph Andersson den .

Inväntar klassificering.

Hej, Bergs kommunarkiv har inga handlingar rörande polisverksamhet. Var de kommunala polisrapporter som gäller de 9 landskommuner som fanns vid de eft...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Bergs kommun till Mattias Axell den .

Framgångsrik.

Hej! Här kommer en länk till Bergs Kommuns budgetdokument. https://www.berg.se/download/18.5ede9f8c17f019bd422abbb/1645618976164/Budget%202022.pdf Mvh...
Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
Begäran om intern granskning skickad till Bergs kommun av Elenor Weijmar vid .

Inväntar intern granskning.

Har ni fått min begäran? Med vänlig hälsning, Elenor
Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
Svar från Bergs kommun till Vincent Vukovic den .

Informationen fanns ej.

Översänder i bifogad fil Bergs kommuns bredbandsstrategi. Med vänliga hälsningar Ulla Thomasson Nämndsadministratör Stabsavdelning Tel: 0687-161 10...
Planer om byggnad av seniorboende
Svar från Bergs kommun till Carin Hellberg den .

Framgångsrik.

Hej, Det som finns att redovisa idag är beslutet taget av Kommunstyrelsen att det ska byggas ett ”+65-boende” i Svenstavik, se bifogat dokument. Et...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?