Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Askersunds kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Hej! Här kommer begärd handling. Vänliga hälsningar   Askersunds bibliotek Besöksadress: Sjöängen, Drottning Kristinas väg 2, Askersund Tele...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Svar från Askersunds kommun till Henrik Nilsson den .

Framgångsrik.

Hej! Här kommer kodplan 2022 för Askersunds kommun. Mvh Dagmar Jimstad Förvaltningsekonom Mob. 0722-319 363 E-mail: [e-postadress] -----Urspru...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Begäran skickad till Askersunds kommun av Christoph Andersson den .

Mycket sena.

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ram...
Hej!   Här kommer de begärda uppgifter från 220517 Se bifogade Excelfiler   Med vänliga hälsningar   Bo Lindström Ekonomichef Askersu...
Upphandlingsplan
Svar från Askersunds kommun till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej Elenor, P g a olika orsaker har vi för närvarande ingen officiell upphandlingsplan i kommunen. När det finns en sådan kommer du att kunna ta del a...
Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
Begäran skickad till Askersunds kommun av Elenor Weijmar den .

Mycket sena.

Hej, Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy. Med vänliga hälsningar, Elenor Weijmar
This is the mail system at host handlingar.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It'...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?