Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Arvika kommun till Märta Myrstener den .

Lyckades delvis.

Hej!   Avtalen gällande litteratur och övriga medier till bibliotek finns i avtalsdatabasen och är tillgängliga externt, [1]Mercell Commerce - Li...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Arvika kommun till Christoph Andersson den .

Mycket sena.

Hej, din e-post är skickad till arkivföreståndare. Med vänlig hälsning   Arvika kommun Postadress: 9. Kanslifunktionen, 671 81 Arvika Besöksa...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Svar från Arvika kommun till Henrik Nilsson den .

Inväntar klargörande.

Hej! Det är möjligt att få ta del av kommunens kontoplan. Den består av 20 sidor.   Från den 1 januari 2022 tar Arvika kommun ut en avgift även...
Hej Mattias Här kommer svar på den begäran som du skickat till Arvika kommun.   Två stycken excel-filer bifogas vilka innehåller drift- och inve...
Upphandlingsplan
Svar från Arvika kommun till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Med vänlig hälsning   Arvika kommun Postadress: 9. Kanslifunktionen, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Webbplats: [1]www.arv...
Förteckning över IT-system
Svar från Arvika kommun till Elenor Weijmar den .

Framgångsrik.

Med vänlig hälsning   Arvika kommun Postadress: 9. Kanslifunktionen, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Webbplats: [1]www.arv...
Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
Uppföljning skickades till Arvika kommun av Vincent Vukovic den .

Framgångsrik.

Hej, Tack så mycket för informationen! Med vänliga hälsningar, Vincent

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?