Arbetsförmedlingen

En offentlig myndighet, även kallad AF

15 förfrågningar
Förordnande arbetsförmedlingens styrelse
Svar från Arbetsförmedlingen till Tim Svensson den .

Framgångsrik.

Hej Tim, Här kommer förordnanden. Nedan personer satt i Arbetsförmedlingens styrelse under 2008, 2009, 2017 och 2018. 2008 Thomas Franzén Christin...
Arbetsmarknadsstyrelsen 2007
Svar från Arbetsförmedlingen till Tim Svensson den .

Framgångsrik.

    Hej!   Här kommer dom önskade handlingarna gällande din beställning. Se bifogad bilaga.   Mvh   Kim    
Begäran om förordnanden och entledigande 2016
Svar från Arbetsförmedlingen till Tim Svensson den .

Inväntar klassificering.

Hej Tim Bifogar svaret vi fått från vår Ledningsstab. Hälsningar Patrik Eklund Huvudregistraturen E-post: [AF e-postadress för begäran om allmän handl...
Begäran om styrelseledamöters namn 2006
Svar från Arbetsförmedlingen till Tim Svensson den .

Framgångsrik.

Hej   Här kommer önskade handlingar gällande ledamöter i Arbetsmarknadsstyrelsens styrelse 2006, se bilagor.   Med vänlig hälsning Jessica Ö...
Begäran om styrelseledamöters förordnande
Svar från Arbetsförmedlingen till Tim Svensson den .

Lyckades delvis.

Hej,   Här kommer de handlingar jag hittade av det som efterfrågades, se bilagor. Ärendet från 2012 fanns inte här i arkivet.   Med vänlig häl...
Begäran om styrelseledamöters namn 2008
Svar från Arbetsförmedlingen till Tim Svensson den .

Framgångsrik.

Hej   Bifogar handlingar med namn på styrelseledamöter 2008, se bilagor.   Med vänlig hälsning Jessica Östergren Lundkvist Arkivhandläggare...
Hej, Här kommer version 3. Med vänlig hälsning Fredrik Tourunen Verksamhetssamordnare Arbetsförmedlingen | Avdelningen Samordning och Uppföljning...
Hej Mikael, Här kommer svar på din begäran som inkom 23 november 2020 kl 03:03 om att ta del av dokumentation som finns i diarieakt Af-2015/254256....
Kommunikationsplan för Görplats
Svar från Arbetsförmedlingen till Elin Wägner den .

Framgångsrik.

Hej, Bifogat finner du kommunikationsplanen som legat till grund för kampanjen Gör plats. Mvh Helena de Verdier, Arbetsförmedlingen -----Ursprunglig...
Hej, Handläggningen är nu klar. Enligt begäran kommer här lönelista på enhetschefer IT avd. 2016-2019. Se bilaga. Med vänlig hälsning HR-avdelning...
Licenskostnad för Pega och Odoo
Svar från Arbetsförmedlingen till Leif Eriksson den .

Lyckades delvis.

Hej igen Leif, Så som vi betonade tidigare kan vi ej yttra oss över uppgifter som är känsligt relaterade till leverantörssekretessen. Sekretessen gäll...
Hej Annika,   Det finns inte någon jävsdeklaration för den upphandlingen.   Hälsningar,   Pontus Mårtensson Inköp HR & IT Inköpsavdelni...
Hej Leif. Tack för din fråga. Här är det kontraktsvärde som fanns i upphandlingens TED-annons: Avsnitt II: Föremål • II.1) Upphandlingens omfattning o...
Kommunikationsplan för Ge fler en ärlig chans
Svar från Arbetsförmedlingen till Elin Wägner den .

Mycket sena.

Tack,   Vi har mottagit din e-post.   Vänliga hälsningar,   Registraturen Arbetsförmedlingen Postadress: Hälsingegatan 38, 113 99 Stock...
Hej   Bifogat översänder vi begärda handlingar. Handlingar rörande allmän handling är utdrag ur Arbetsförmedlingens Handbok dnr Af-2018/00598260....

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?