Intern instruktion gällande Sius
Svar från Arbetsförmedlingen till Ros-mari Frohm den .

Lyckades delvis.

Hej, Om du har en fråga eller önskar hjälp med något i Diariet eller ELIN vill vi att du lägger in ett ärende i Självbetjäningsportalen, Beställningar...
Hej Olle, Tack för din förfrågan! Bilägger två dokument som ger en bra överblick avseende användningen av Arbetsförmedlingens öppna API:er. 2022-0...
Budget för 2022
Svar från Arbetsförmedlingen till Elenor Weijmar den .

Lyckades delvis.

Hej, Arbetsförmedlingen publicerar fyra gånger per år, enligt uppdrag i Regleringsbrevet, en utgiftsprognos som du kan ta del av på vår hemsida https:/...
Begäran om Ateas anbud
Svar från Arbetsförmedlingen till Kasem den .

Inväntar klargörande.

Hej Kasem, Vi har mottagit din begäran om utlämnande och lämnar nu över till ansvarig Strategisk Inköpare. Enligt Avgiftsförordning (1992:191) är A...
Begäran om förordnanden och entledigande 2016
Svar från Arbetsförmedlingen till Tim Svensson den .

Framgångsrik.

Hej Tim Bifogar svaret vi fått från vår Ledningsstab. Hälsningar Patrik Eklund Huvudregistraturen E-post: [AF e-postadress för begäran om allmän handl...
Möjlighet till lönebidrag efter 65 år
Svar från Arbetsförmedlingen till Annika den .

Framgångsrik.

Hej Annika! I Arbetsförmedlingens interna instruktion AFII 2/2011 Beslut om särskilda insatser och program efter 65 år till personer som har en dokume...
Hej Annika! Bifogat hittar du arbetsförmedlingens interna instruktioner gällande beslut om lönebidragsanställning. Med vänliga hälsningar, Daniel La...
Hej Tack för svar Elenor. Ett anbud har gått ut till er samt faktura för påseende. Med vänlig hälsning Anna Säwström Strategisk inköpare för Arbet...
Begäran om en organisationskarta
Svar från Arbetsförmedlingen till Kasem den .

Framgångsrik.

Huvudregistraturen har tagit emot din e-post och kommer att fördela det för vidare handläggning.   Vänliga hälsningar,   Huvudregistraturen...
Begäran om en organisationskarta
Svar från Arbetsförmedlingen till Kasem den .

Framgångsrik.

Hej! Vänligen se bifogad för utlämnande av efterfrågade handlingar. Med vänliga hälsningar Ledningsstaben -----Ursprungligt meddelande----- Från: R...
Upphandlingsplan Arbetsförmedlingen
Svar från Arbetsförmedlingen till PublicInsight den .

Lyckades delvis.

Hej, Här har ni alla våra pågående och planerade upphandlingar. https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/bli-leverantor Återkom om ni vi...
Förordnande arbetsförmedlingens styrelse
Svar från Arbetsförmedlingen till Tim Svensson den .

Framgångsrik.

Hej Tim, Här kommer förordnanden. Nedan personer satt i Arbetsförmedlingens styrelse under 2008, 2009, 2017 och 2018. 2008 Thomas Franzén Christin...
Arbetsmarknadsstyrelsen 2007
Svar från Arbetsförmedlingen till Tim Svensson den .

Framgångsrik.

    Hej!   Här kommer dom önskade handlingarna gällande din beställning. Se bifogad bilaga.   Mvh   Kim    
Begäran om styrelseledamöters namn 2006
Svar från Arbetsförmedlingen till Tim Svensson den .

Framgångsrik.

Hej   Här kommer önskade handlingar gällande ledamöter i Arbetsmarknadsstyrelsens styrelse 2006, se bilagor.   Med vänlig hälsning Jessica Ö...
Begäran om styrelseledamöters förordnande
Svar från Arbetsförmedlingen till Tim Svensson den .

Lyckades delvis.

Hej,   Här kommer de handlingar jag hittade av det som efterfrågades, se bilagor. Ärendet från 2012 fanns inte här i arkivet.   Med vänlig häl...
Begäran om styrelseledamöters namn 2008
Svar från Arbetsförmedlingen till Tim Svensson den .

Framgångsrik.

Hej   Bifogar handlingar med namn på styrelseledamöter 2008, se bilagor.   Med vänlig hälsning Jessica Östergren Lundkvist Arkivhandläggare...
Hej, Här kommer version 3. Med vänlig hälsning Fredrik Tourunen Verksamhetssamordnare Arbetsförmedlingen | Avdelningen Samordning och Uppföljning...
Hej Mikael, Här kommer svar på din begäran som inkom 23 november 2020 kl 03:03 om att ta del av dokumentation som finns i diarieakt Af-2015/254256....
Kommunikationsplan för Görplats
Svar från Arbetsförmedlingen till Elin Wägner den .

Framgångsrik.

Hej, Bifogat finner du kommunikationsplanen som legat till grund för kampanjen Gör plats. Mvh Helena de Verdier, Arbetsförmedlingen -----Ursprunglig...
Hej, Handläggningen är nu klar. Enligt begäran kommer här lönelista på enhetschefer IT avd. 2016-2019. Se bilaga. Med vänlig hälsning HR-avdelning...
Licenskostnad för Pega och Odoo
Svar från Arbetsförmedlingen till Leif Eriksson den .

Lyckades delvis.

Hej igen Leif, Så som vi betonade tidigare kan vi ej yttra oss över uppgifter som är känsligt relaterade till leverantörssekretessen. Sekretessen gäll...
Hej Annika,   Det finns inte någon jävsdeklaration för den upphandlingen.   Hälsningar,   Pontus Mårtensson Inköp HR & IT Inköpsavdelni...
Hej Leif. Tack för din fråga. Här är det kontraktsvärde som fanns i upphandlingens TED-annons: Avsnitt II: Föremål • II.1) Upphandlingens omfattning o...
Kommunikationsplan för Ge fler en ärlig chans
Svar från Arbetsförmedlingen till Elin Wägner den .

Mycket sena.

Tack,   Vi har mottagit din e-post.   Vänliga hälsningar,   Registraturen Arbetsförmedlingen Postadress: Hälsingegatan 38, 113 99 Stock...
Hej   Bifogat översänder vi begärda handlingar. Handlingar rörande allmän handling är utdrag ur Arbetsförmedlingens Handbok dnr Af-2018/00598260....

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?