Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Christer Hugosson vänligen logga in och låt alla veta.

Lönelistor Lindsdalskolorna

Vi väntar på Christer Hugosson för att läsa det senaste svaret och uppdatera dess status.

Christer Hugosson

Till Kalmar kommun,

Önskar ta del av lönelistor för lindsdalskolorna.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Christer Hugosson

Kalmar kommun

Tack för ditt meddelande.  

 

Vi läser inkommande e-postmeddelanden dagligen måndag till fredag. Har du
ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.  

 

Inkommande e-postmeddelanden som skickas till oss blir en allmän handling.
Det innebär att alla som begär att få ta del av innehållet i ett
meddelande i de flesta fall har rätt att göra det. Dina uppgifter kommer
att kunna behöva sparas. Hur länge dina personuppgifter sparas beror på
ändamålet med behandlingen. Dina personuppgifter kommer tas bort när de
inte längre nyttjas enligt lag. Vi tar regelbundet bort e-post som är av
tillfällig eller ringa betydelse enligt lag.  

 

Vi vill gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör. Synpunkter som
förbättringsförslag, klagomål eller beröm lämnar du [1]via vår
e-tjänst. Om du upptäckt något som är trasigt eller fel kan det anmälas
via våra [2]e-tjänster för felanmälan.  

 

Information om behandling av personuppgifter 

I Kalmar kommunkoncern ingår nämnder och bolag. Respektive nämnd och bolag
ansvarar för att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt i sin
organisation. Det innebär att nämnderna och bolagen är
personuppgiftsansvariga. Läs mer på Kalmar kommuns hemsida:
[3]www.kalmar.se  

 

Med vänliga hälsningar,  

Kontaktcenter  

 

Kalmar kommun
telefon 010 – 352 00 00
[4][Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling]   

Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Box 611│391 26 Kalmar
[5]www.kalmar.se   

References

Visible links
1. https://minasidor.kalmar.se/oversikt/ove...
2. https://minasidor.kalmar.se/
3. http://www.kalmar.se/
4. mailto:[Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. http://www.kalmar.se/

Kalmar kommun

Hej,
Tack för att du hör av dig till oss!
Om du vill begära ut en allmän handling så kan du med fördel använda vår
e-tjänst: 
[1]https://minasidor.kalmar.se/oversikt/ove...

Med vänliga hälsningar  

Ingela

Kommunvägledare
tfn 010-352 00 00
[Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Kalmar kommun│Kontaktcenter
Besök: Östra Sjögatan 18
Post: Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Christer Hugosson <[Registrators #2102 e-postadress]>
Skickat: den 9 januari 2024 20:03
Till: Kalmar kommun <[Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor Lindsdalskolorna
 
VARNING: Det här mejlet kommer från en avsändare utanför Kalmar kommuns
organisation. Om du inte känner till avsändaren eller väntar dig detta
mejl, klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer.

Till Kalmar kommun,

Önskar ta del av lönelistor för lindsdalskolorna.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Christer Hugosson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[2]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[Registrators #2102 e-postadress]

Är [Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Kalmar kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
[3]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[4]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://minasidor.kalmar.se/oversikt/ove...
2. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
3. https://handlingar.se/change_request/new...
4. https://handlingar.se/help/officers

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Christer Hugosson vänligen logga in och låt alla veta.