kostnad Gulsippan Parklek

david andersson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning,

Hej!

Jag önskar få veta hur mycket anslag Gulsippan Parklek fick 2022.
Även vad den totala lönekostnaden var för Gulsippan Parklek 2022.

Med vänlig hälsning,

David

Funktion SD04 Hässelby-vällingby, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Tack för att du kontaktade oss via e-post, vi bekräftar mottagandet av
ditt ärende. Din fråga eller ärende kommer att vidarebefordras till berörd
avdelning eller annan förvaltning inom staden för hantering och
besvarande.

 

Observera att vi inte kan ge återkoppling angående frågor som rör andra
enskilda ärenden inom socialtjänsten än ditt eget på grund av
sekretessbestämmelser.

 

Viktig information:

Ditt e-postmeddelande blir en allmän handling enligt
offentlighetsprincipen. Det kan komma att registreras i våra system för
hantering och kan också bli tillgängligt vid begäran. Enklare
förfrågningar kommer att gallras regelbundet.

 

Hantering av personuppgifter:

Inom Stockholms stad är respektive nämnd eller styrelse i det relevanta
bolaget personuppgiftsansvarig. Du kan hitta mer information om hur staden
behandlar personuppgifter på start.stockholm.se/dataskydd.

 

Öppettider Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning:

September till april: Måndag till torsdag mellan 08:00-16:35 och fredagar
mellan 08:00-16:00.

Maj till augusti: Måndag till torsdag mellan 08:00-16:00 och fredagar
mellan 08:00-15:00.

 

Besöksadress

Hässelby torg 20-22, 2 tr. 

 

Postadress

Box 3424

165 55 HÄSSELBY

 

Rosalie Malki, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Hej!
Tyvärr kan jag inte svara dig hur mycket gulsippan fått exakt i anslag då
vi budgeterar för alla parklekar ihop och inte enskilt per parklek. Det
jag kan ge dig är totalt vad alla parklekar fått i anslag 

Mvh
Rosalie Malki 
Ekonomicontroller
0850805322

27 sep. 2023 kl. 08:59 skrev Henrik Myhrvold
<[e-postadress]>:

 Hej,
Se nedan.
Behöver hjälp med denna.
Ses i eftermiddag 
Med vänlig hälsning 
Henrik 

Skickat från min iPhone
Vidarebefordrat brev:

Från: Funktion SD04 Hässelby-vällingby
<[Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning e-postadress för begäran om allmän handling]>
Datum: 27 september 2023 08:54:33 CEST
Till: Henrik Myhrvold <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - kostnad Gulsippan
Parklek

Hej!
Vidarebefodrar här en begäran om utlämning av allmän handling.
Hälsningar
Agneta Arousell
Registrator
 
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Avdelningen för verksamhetsstöd/Kansliet
Box 3424
Hässelby torg 20-22, 3 tr. 165 55 HÄSSELBY
Telefon: +08-508 04 169
Fax:       +08-508 04 549
E-post: Funktion SD04 Registrator
            Funktion SD04 Hässelby-Vällingby
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det
bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: david andersson <[Registrators #1994 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2023 17:35
Till: Funktion SD04 Hässelby-vällingby
<[Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - kostnad Gulsippan
Parklek
Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och
vet att innehållet är säkert.
Till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning,
Hej!
Jag önskar få veta hur mycket anslag Gulsippan Parklek fick 2022.
Även vad den totala lönekostnaden var för Gulsippan Parklek 2022.
Med vänlig hälsning,
David
-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag
(2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla
svar till denna begäran:
[Registrators #1994 e-postadress]
Är [Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning?
Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma
det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad
hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av
Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

Till Rosalie Malki,

Okej tack så mycket, då tar jag gärna emot den informationen.
Vad parklekarna har fått i anslag 2022 och antal parklekar.

Med vänliga hälsningar,
David

Rosalie Malki, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Hej igen

År 2022 fick de 8,2 mkr i anslag. 6 parklekar totalt

Med vänlig hälsning,

Rosalie Malki
Ekonomicontroller
 
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Ekonomi-och inköpsenheten
 
Postadress: Hässelby Torg 20-22, Box 3424, 165 23 Hässelby
Telefon: 08-508 05 322
E-post: [e-postadress]
www.stockholm.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: david andersson <[Registrators #1994 e-postadress]>
Skickat: den 27 september 2023 11:59
Till: Rosalie Malki <[e-postadress]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - kostnad Gulsippan Parklek

Till Rosalie Malki,

Okej tack så mycket, då tar jag gärna emot den informationen.
Vad parklekarna har fått i anslag 2022 och antal parklekar.

Med vänliga hälsningar,
David

visa citerade sektioner