Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Mikael Bertilsson vänligen logga in och låt alla veta.

Gata, VA-ledningar m.m Nordskog etapp 2 Källby Götene Kommun

Vi väntar på Mikael Bertilsson för att läsa det senaste svaret och uppdatera dess status.

Mikael Bertilsson

Till Skara kommun,

Vi vill ta del av mängdförteckningslistan från samtliga entreprenörer.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Bertilsson

skara.kommun@skara.se, Skara kommun

1 Bilaga

Hej!

 

Tack för att du kontaktar oss!

 

Detta är en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende som fått
ärendenummer 2023SKC4710.

Vi gör vårt bästa för att du ska få återkoppling så snabbt som möjligt.

 

Vi önskar dig en fin dag!

 

Med vänlig hälsning
Kontaktcenter

Skara kommun
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara
Tel: 0511-320 00
Mejl: [Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[1]www.skara.se

[2]Behandling av personuppgifter

Våra öppettider måndag-torsdag 08:00-16:30 samt fredag 08:00-16:00

[3]Avvikande öppetider 

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2023SKC4710]
Ärendebeskrivning: VARNING: Detta e-postmeddelande �r skickat fr�n en
extern avs�ndare. Klicka ej p� bifogade l�nkar eller dokument om du inte
litar p� avs�ndaren och kan bekr�fta att meddelandet �r s�kert! - Till
Skara kommun, Vi vill ta del av mängdförteckningslistan från samtliga
entreprenörer. Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha
information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker. Med vänlig
hälsning, Mikael Bertilsson
-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran: [Registrators #1922 e-postadress] Är
[Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Skara kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd. Om du som
tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör
att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

References

Visible links
1. http://www.skara.se/
2. https://www.skara.se/kommun--politik/han...
3. https://www.skara.se/4.684c452914957d409...

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Mikael Bertilsson vänligen logga in och låt alla veta.