"Fastighetstjänster markarbeten Lidköpingskommun"

Myndigheten skulle vilja eller har svarat med post till denna begäran.

Till Lidköpings kommun,
Ja vill ta del av den förra upphandlingen för "Fastighetstjänster markarbeten Lidköpings kommun"

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Grävtjänst i Götene AB / Mikael Bertilsson

kommun@lidkoping.se, Lidköpings kommun

Hej,
Tack för att du kontaktar Lidköpings kommun.
Vi startar ditt ärende så fort som möjligt.

Ditt ärende begäran enligt Offentlighetsprincipen - "Fastighetstjänster
markarbeten Lidköpingskommun" har fått ärendeid: 2023KC56597

Du vet väl att du kan utföra många av dina ärenden via kommunens webb
[1]https://lidkoping.se/e-tjanster/

Med vänlig hälsning

Lidköpings kommun

Kontaktcenter

531 88 LIDKÖPING vid Vänern

Telefon: 0510-77 00 00

[2]www.lidkoping.se

Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun

Vid akuta fel efter kontorstid gällande:
Fjärrvärme/Park-Gata/Vatten o avlopp/Elnät, ring 0510-77 11 00

References

Visible links
1. https://lidkoping.se/e-tjanster/
2. http://www.lidkoping.se/