Data om alla beslut som någonsin tagits i kommunfullmäktiga

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Sundsvalls kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Sundsvalls kommun hade inte den begärda informationen.

Uppenbar Pseudonym

Till Sundsvalls kommun,

Tittar på videon som länkas här https://www.linkedin.com/feed/update/urn...

Jag skulle vilja kunna följa vartenda beslut som ni tar i er myndighetsutövning och ha GUPRI[0] på varenda ett.

Jag önskar mig en datamängd med alla beslut sen 10 år tillbaka som strukturerade data. Jag vill veta för varje beslut:
* titel
* vem som tog det
* länk till omröstning
* länk till pdf med text
* huvudämne
* länk till data, om tex beslutet rör ett skyddat område som har en geografisk avgränsning vill jag ha en fil med geodata
* datum
* ...

Klarar ni av att lämna ut detta som data? Eller är allt gömd i protokoll som låsts in i PDF och inte är maskinläsbart?

I fallet ja att ni inte klarar av detta skulle jag vilja ta del av en öppna data strategi och handlingsplan om hur ni ska ta er framåt. Se tex vad Allingsås har gjort https://sammantradesportal.alingsas.se/w...

[0] https://faircookbook.elixir-europe.org/c...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Myndighetspostlåda Sundsvalls kommun, Sundsvalls kommun

 

Sundsvalls kommun har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande
e-post varje arbetsdag.

 

I princip blir all post till Sundsvalls kommun allmän handling. Det
innebär bland annat att allmänheten och massmedier har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

 

Mer information om Sundsvalls kommun finns på  [1]www.sundsvall.se

 

Med vänlig hälsning

 

Sundsvalls kommun

 

Växel: 060 - 19 10 00 • [2][Sundsvalls kommun e-postadress för begäran om allmän handling] • Postadress:
851 85 Sundsvall •

Besöksadress: Normalmsgatan 4 • [3]www.sundsvall.se

 

OBS! Detta meddelande går inte att svara på.

References

Visible links
1. http://www.sundsvall.se/
2. mailto:[Sundsvalls kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.sundsvall.se/

Myndighetspostlåda KS, Sundsvalls kommun

Hej,

Det du begärt lämnas inte ut eftersom det inte är en allmän handling.

När det gäller en sammanställning av uppgifter betraktas det som en allmän handling endast om myndigheten kan göra sammanställningen tillgänglig med rutinbetonade åtgärder (se 2 kap. 3 och 6 §§ tryckfrihetsförordningen). Av rättspraxis framgår att en sammanställning av uppgifter som kräver en arbetsinsats på 4–6 timmar inte anses kunna göras tillgänglig med rutinbetonade åtgärder (se HFD 2015 ref. 25).

Arbetsinsatsen för att sammanställa det du begärt ut beräknas uppgå till mer tid än 4-6 timmar. Eftersom sammanställningen inte kan göras tillgänglig genom rutinbetonade åtgärder anses den inte heller förvarad hos nämnden och är därför inte en allmän handling.

Data som du har begärt ut är information som är inlåst i PDF och inte maskinläsbart. Du kan läsa mer om vår strategi via följande länk: https://utveckling.sundsvall.se/malbild-.... Där finns information om vår strategi samt övrig information som Sundsvalls kommun har skrivit om inlåsningseffekten mm.

Om du inte är nöjd med detta besked har du möjlighet att få ett skriftligt beslut om avslag på din begäran om utlämnande av handlingar som går att överklaga till kammarrätten. Om du vill att kommunstyrelsen ska fatta ett sådant beslut kan du kontakta mig.

Mvh

Alexandra Lagerlund
Kansli-och säkerhetsskyddschef
Sundsvalls kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.sundsvall.se/personuppgifter

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1966 e-postadress]>
Skickat: den 17 augusti 2023 15:19
Till: Myndighetspostlåda Sundsvalls kommun <[Sundsvalls kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Data om alla beslut som någonsin tagits i kommunfullmäktiga

Till Sundsvalls kommun,

Tittar på videon som länkas här https://www.linkedin.com/feed/update/urn...

Jag skulle vilja kunna följa vartenda beslut som ni tar i er myndighetsutövning och ha GUPRI[0] på varenda ett.

Jag önskar mig en datamängd med alla beslut sen 10 år tillbaka som strukturerade data. Jag vill veta för varje beslut:
* titel
* vem som tog det
* länk till omröstning
* länk till pdf med text
* huvudämne
* länk till data, om tex beslutet rör ett skyddat område som har en geografisk avgränsning vill jag ha en fil med geodata
* datum
* ...

Klarar ni av att lämna ut detta som data? Eller är allt gömd i protokoll som låsts in i PDF och inte är maskinläsbart?

I fallet ja att ni inte klarar av detta skulle jag vilja ta del av en öppna data strategi och handlingsplan om hur ni ska ta er framåt. Se tex vad Allingsås har gjort https://sammantradesportal.alingsas.se/w...

[0] https://faircookbook.elixir-europe.org/c...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1966 e-postadress]

Är [Sundsvalls kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Sundsvalls kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------