Besöksstatistik för statliga museer 2012-2022

Sara Kleppe gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Myndigheten för kulturanalys

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Myndigheten för kulturanalys,

Jag skulle vilja begära ut besöksstatistik för samtliga statliga museer mellan åren 2012 och 2022.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

Kulturanalys - Information, Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för kulturanalys har tagit emot ditt meddelande.

Om ditt meddelande föranleder ett svar besvarar vi det så snart som
möjligt men svarstiden kan variera beroende på vad saken gäller.

Vill du ta del av våra rapporter finns de tillgängliga på vår webbplats
[1]https://kulturanalys.se/publikationer/

För att Myndigheten för kulturanalys ska kunna utföra sin uppgift och
besvara ditt meddelande kommer vi att behandla dina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har
som registrerad på vår hemsida [2]Personuppgifter - Kulturanalys

E-post som skickas till myndigheten, inklusive personuppgifter, blir i
normalfallet allmän handling som kan komma att lämnas ut till den som
begär det. I vissa fall kan dock uppgifter vara belagda med sekretess
enligt gällande lagstiftning och lämnas då inte ut.

References

Visible links
1. https://kulturanalys.se/publikationer/
2. https://kulturanalys.se/om-kulturanalys/...

Kulturanalys - Information, Myndigheten för kulturanalys

1 Bilaga

Hej,

 

Din begäran är mottagen och vi återkommer så snart vi kan.

 

 

Vänliga hälsningar

 

Charlotta Arnström Frykman

Registrator

 

Postadress: Box 1001, 405 21 Göteborg

Besöksadress: Södra vägen 54, 412 54 Göteborg

Telefon: 031-395 20 06

E-post: [1][e-postadress]

 

[2]Loggor till mailsignatur

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Kleppe <[Registrators #2046 e-postadress]>
Skickat: den 17 november 2023 13:36
Till: Kulturanalys - Information <[Myndigheten för kulturanalys e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Besöksstatistik för statliga
museer 2012-2022

 

Till Myndigheten för kulturanalys,

 

Jag skulle vilja begära ut besöksstatistik för samtliga statliga museer
mellan åren 2012 och 2022.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Sara Kleppe

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[3]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[4][Registrators #2046 e-postadress]

 

Är [5][Myndigheten för kulturanalys e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Myndigheten för kulturanalys? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[6][e-postadress]:

[7]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[8]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
4. mailto:[Registrators #2046 e-postadress]
5. mailto:[Myndigheten för kulturanalys e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. https://handlingar.se/change_request/new...
8. https://handlingar.se/help/officers

Erik Vestin, Myndigheten för kulturanalys

Hej Sara,

här är vår senaste rapport om besöken på de centrala museerna (plus Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål): https://kulturanalys.se/publikation/beso...

Den innehåller tidsserier tillbaka till 2012 eller längre.

Sedan finns det ju fler statliga museer. Uppgifter om dessa finns i Excel-bilagan till denna rapport, tabell 25 (det framgår dock inte vilka som är statliga museer): https://kulturanalys.se/publikation/muse...

Uppgifter om tidigare år finns i det fallet i rapporter från respektive år, som finns på vår hemsida.

Vänligen återkom ifall du behöver något mer. Skulle det behövas kan jag göra en bredare sammanställning av besöksuppgifterna för alla statliga museer.

Hälsningar
Erik Vestin

Erik Vestin
Statistiker/utredare
 
Postadress: Box 1001, 405 21 Göteborg
Besöksadress: Södra vägen 54, 412 54 Göteborg
Telefon: 031-395 20 10
E-post: [e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Charlotta Arnström-Frykman <[e-postadress]>
Skickat: den 17 november 2023 15:47
Till: Erik Vestin <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Besöksstatistik för statliga museer 2012-2022

Hej Erik,

Här borde bara vara att hänvisa till rapporterna kanske? (Besöksutveckling) Eller tror du hon avser något annat?
Vi kan stämma av detta på måndag gärna.

Vänliga hälsningar,
Charlotta

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Kleppe <[Registrators #2046 e-postadress]>
Skickat: den 17 november 2023 13:36
Till: Kulturanalys - Information <[Myndigheten för kulturanalys e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Besöksstatistik för statliga museer 2012-2022

Till Myndigheten för kulturanalys,

Jag skulle vilja begära ut besöksstatistik för samtliga statliga museer mellan åren 2012 och 2022.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2046 e-postadress]

Är [Myndigheten för kulturanalys e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Myndigheten för kulturanalys? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------