Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Begäran blev framgångsrik.

Till Västerbottens Museum Aktiebolag,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

Info, Västerbottens Museum Aktiebolag

1 Bilaga

Hej!

Här kommer den senaste versionen av Västerbottens museum arkivbeskrivning. Det kommer att ske en uppdatering av den nu i december, så meddela om du även vill ha den, så skickar vi den när den är klar. Maila isf direkt till [e-postadress]

Med vänlig hälsning

Ingrid Sjödin
Arkivarie

Västerbottens museum AB
Box 3183 | 903 04 Umeå
090 20 20 333
www.vbm.se

Med vänlig hälsning

Ingrid Sjödin
Arkivarie

Västerbottens museum AB
Box 3183 | 903 04 Umeå
090 20 20 333
www.vbm.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Kleppe <[Registrators #2081 e-postadress]>
Skickat: den 1 december 2023 09:50
Till: Info <[VBM e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Till Västerbottens Museum Aktiebolag,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2081 e-postadress]

Är [VBM e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Västerbottens Museum Aktiebolag? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Vi värnar om din integritet. Besök följande sida för att läsa om hur vi jobbar med integritet och GDPR.
vbm.se/om-oss/#gdpr-cookies<https://vbm.se/om-oss/#gdpr-cookies>