Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Begäran att få veta om NTF fått och får pengar av region Jönköping'.