Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Hyra stora ängby 1:1'.