This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar'.