Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Summa av leverantörsfakturor 2022 samt 2023 H1'.