Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Uppföljning status SFS 1999:175'.