Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Testbegäran 2020-06-19'.

Detta är en PDF för ett test.