Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Översikt hallbokningar och ansökningar för idrottshallar'.