Stine Christophersen

Till Sjöbo kommun,

Jag önskar att begära ut alla mail mellan Skolchef Ulrica Falck och rektor Joakim Wijkander som skickats mellan den 23/11-2023 och torsdag den 30/11-2023

och

Alla mail som skickats mellan Ulrica Falck och Rebecca Bäckman mellan den 23/11-2023 och torsdag den 30/11-2023

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Stine Christophersen
Reporter Dagens ETC
070-482 14 34

Sjöbo municipality

2 Attachments

This is the mail system at host handlingar.se.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Sjöbo kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>: host mailgw.unikom.se[194.68.238.150] said: 550 5.1.1
<[Sjöbo kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>... User unknown (in reply to RCPT TO command)

Sent request to Sjöbo municipality again, using a new contact address.

kommun@sjobo.se, Sjöbo municipality

Tack för ditt mejl!

Sjöbo kommun har tagit emot ditt ärende/meddelande och hanterar inkommande
mejl varje arbetsdag. 

I princip all post som kommer in till kommunen blir en allmän handling.
Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av innehållet.

För information om hur vi behandlar dina
personuppgifter, [1]https://www.sjobo.se/personuppgifter  

 

Med vänliga hälsningar

Sjöbo kommun

 

Tfn kontaktcenter: 0416-270 00

Besöksadress: Gamla Torg 10, 275 30 Sjöbo

Postadress: Sjöbo kommun, (ange förvaltning)  275 80 Sjöbo

[2]www.sjobo.se

[3]www.facebook.com/sjobokommun

 

References

Visible links
1. https://mailgw.unikom.se/fmlurlsvc/?fewR...
2. https://mailgw.unikom.se/fmlurlsvc/?fewR...
3. https://mailgw.unikom.se/fmlurlsvc/?fewR...

Susanne.Helgason@sjobo.se, Sjöbo municipality

1 Attachment

Hej

Sjöbo kommun har tagit emot er begäran och kommer inom kort att återkomma
med handlingar.

 

Med vänlig hälsning
Susanne Helgason 
Förskolesamordnare

Familjeförvaltningen
Stab/Ledning Grund o Förskola
Sjöbo kommun
275 80 SJÖBO
Tel: 0416-270 00
E-post: [e-postadress]
[1]www.sjobo.se
[2]www.facebook.com/sjobokommun

[3][IMG]

References

Visible links
1. https://www.sjobo.se/
2. https://www.facebook.com/sjobokommun
3. file:///tmp/http:/

Jeanette.Fjellstrom@sjobo.se, Sjöbo municipality

1 Attachment

Hej Stine!

Bifogat finner du en lista över mail enligt din begäran.

Med vänlig hälsning
Jeanette Fjellström 
Förvaltnings-/Nämndsekreterare

Ledning
Familjeförvaltningen
Sjöbo kommun
275 80 SJÖBO
Tel: 0416-274 47
E-post: [e-postadress]
www.sjobo.se
www.facebook.com/sjobokommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sjöbo - SJK Kommun - Brevlåda <[Sjöbo kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 1 december 2023 07:44
Till: Sjöbo - familjeforvaltningen - Brevlåda <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Mail

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Stine Christophersen <[Registrators #2051 e-postadress]>
Skickat: den 30 november 2023 17:05
Till: Sjöbo - SJK Kommun - Brevlåda <[Sjöbo kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Mail

Till Sjöbo kommun,

Jag önskar att begära ut alla mail mellan Skolchef Ulrica Falck och rektor Joakim Wijkander som skickats mellan den 23/11-2023 och torsdag den 30/11-2023

och

Alla mail som skickats mellan Ulrica Falck och Rebecca Bäckman mellan den 23/11-2023 och torsdag den 30/11-2023

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Stine Christophersen
Reporter Dagens ETC
070-482 14 34

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2051 e-postadress]

Är [Sjöbo kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Sjöbo kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------