Till Fortifikationsverket,

Hej.
Önskar senaste årets lönestatistik.
Gällande samtliga yrkeskategorier.

Med vänlig hälsning,

Per Lind

Hein, Caroline, Swedish Fortifications Agency

1 Attachment

Hej,

 

Tack för din förfrågan om allmän handling.

 

Bifogar efterfrågad lönestatistik.

 

Med vänlig hälsning
Caroline Hein
Hr-Administratör

════════════════════════════════════════════════════════════════

Direkt: 010-44 45 116 | Mobil: 076-84 41 587 
[1][e-postadress]
Post: Fortifikationsverket •   631 89  Eskilstuna
Växel: 010-44 44 000
[2]www.fortifikationsverket.se

════════════════════════════════════════════════════════════════

En säker värd för en säkrare värld 
Vi värnar om personlig integritet. Vi strävar efter att alltid skydda
personuppgifter på bästa sätt
och följa tillämpliga dataskyddsregler, läs mer på
[3]www.fortifikationsverket.se/personuppgifter

 

Från: Per Lind <[Registrators #2163 e-postadress]>

Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Fo rtifikationsverket

<[Fortifikationsverket e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönestatestik

Skickat: 2024-03-18 06:37:03

Till Fortifikationsverket,

Hej.

Önskar senaste årets lönestatistik.

Gällande samtliga yrkeskategorier.

Med vänlig hälsning,

Per Lind

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om

den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

lag-2022818-om-den-offentliga-sektorns_sfs-2022-818

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med

Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna
begäran:

[Registrators #2163 e-postadress]

Är [Fortifikationsverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen

till Fortifikationsverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta
formulär eller

uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras

Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och

upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din

webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/Mail:[e-postadress]
2. https://www.fortifikationsverket.se/
3. https://www.fortifikationsverket.se/pers...