Till Sigtuna kommun,

Jag skulle vilja få lönelista för Arlanda gymnasiet.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Anders Persson

Kontaktcenter, Sigtuna municipality

2 Attachments

Tack för att du har kontaktat oss!

 

Ditt ärende är mottaget och registrerat. Vi kommer att återkomma till dig.

Vidare kontakt i detta ärende, vänligen behåll ditt ärendenummer
[2023KC97847] i mejlets ämnesrad. Då kan vi hjälpa dig på bästa sätt.

  

Thank you for contacting us!

 

Your e-mail has been received and registered. We will get back to you.

In further contact in this matter, please keep your case number
[2023KC97847] in the subject line of the e-mail. Then we can help you in
the best way.

  

Vänliga hälsningar / Sincerely

 

Kontaktcenter

Kommunledningskontoret

08-591 260 00

[1]www.sigtuna.se

 

När du skickar e-post till Sigtuna kommun delar du med dig av en
personuppgift;

din e-postadress – och kanske fler personuppgifter i själva
e-postinnehållet.”

[2]På Sigtuna.se hittar du information om hur Sigtuna kommun behandlar
personuppgifter.

 

 

 

Ditt ärende

_______________________________________________________________________

 

Ärendenummer: 2023KC97847

 

Ärendebeskrivning: Till Sigtuna kommun, Jag skulle vilja få lönelista för
Arlanda gymnasiet. Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha
information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker. Med vänlig
hälsning, Anders Persson
-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran: [Registrators #2030 e-postadress] Är
[Sigtuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sigtuna kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy: https://handlingar.se/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd. Om du som
tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör
att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.sigtuna.se
2. https://sigtuna.se/sv/System/Om-webbplat...

Till Sigtuna kommun,

Svaret till min begäran har blivit försenat. Enligt lagen, ska myndigheten normalt ha svarat hastigt och senast 31 oktober 2023.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Anders Persson

Löneservice, Sigtuna municipality

2 Attachments

Hej Anders

Bifogar lönelistan här,

Vänliga hälsningar

Mass Khan
[1][e-postadress]

08591 26200

 

 

 

Från: Anders Persson <[Registrators #2030 e-postadress]>
Skickat: den 1 november 2023 07:19
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sigtuna kommun
<[Sigtuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista Arlanda
gymnasiet
Till Sigtuna kommun,
Svaret till min begäran har blivit försenat. Enligt lagen, ska myndigheten
normalt ha svarat hastigt och senast 31 oktober 2023.
Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.
Med vänlig hälsning,
Anders Persson

show quoted sections