Leverantörsreskontra för september 2022

Jonas Bränning made this Freedom of Information request to Region Östergötland as part of a batch sent to 21 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Jonas Bränning

Till Region Östergötland,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Östergötland

Hej och tack för ditt epostmeddelande.

 

Vi hanterar ditt ärende så snart som möjligt. Ärenden som inkommer efter
kl. 15.00 hanteras nästa vardag.

 

Vi kan tyvärr inte hantera patientärenden eller besvara frågor om vård via
e-post.

Logga in på [1]www.1177.se för att kontakta vården på ett säkert sätt
eller kontakta din mottagning direkt via telefon.

 

Med vänliga hälsningar
Administratör

Kundtjänst Stöd och service
Region Östergötland

[Region Östergötland e-postadress för begäran om allmän handling]

När du skickar e-post till Region Östergötland så innebär det att Region
Östergötland behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt
dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur
Region Östergötland hanterar dina personuppgifter.
[2]https://www.regionostergotland.se/gdpr 

 

 

References

Visible links
1. http://www.1177.se/
2. https://www.regionostergotland.se/gdpr

Region Östergötland

Nytt ärende PAT-2113392 har registrerats hos Region Östergötland. Vänligen
se sammanfattning nedan.

Rubrik:
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september
2022

Anteckningar:
[LAST_TEXT]
Du kan återkomma i ärendet genom att svara på detta e-postmeddelande utan
att ändra texten i ämnesraden.
Det är viktigt att ärendenumret, PAT-2113392, lämnas kvar.

Region Östergötland

Region Östergötland saknar uppgifter för att kunna hantera ärende
FR-2113392. Vänligen se informationen nedan.

Rubrik:
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september
2022

Anteckningar:
Hej,
Tack för din förfrågan!
Är det data avseende Linköpings kommun du efterfrågar?
Mvh
Frida Lundmark
Ekonomiservice
Du kan återkomma i ärendet genom att svara på detta e-postmeddelande utan
att ändra texten i ämnesraden.
Det är viktigt att ärendenumret, FR-2113392, lämnas kvar.

Region Östergötland

Avslutat ärende FR-2113392 hos Region Östergötland. Vänligen se resultat
nedan.

Rubrik:
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september
2022

Resultat:
Hej,
Vi saknar återkoppling på detta så vi stänger ärendet.
Om du återkopplar är vi självklart behjälpliga med att ta fram
information.
Mvh
Frida Lundmark
Ekonomiservice 
Du kan återkomma i ärendet genom att svara på detta e-postmeddelande utan
att ändra texten i ämnesraden.
Det är viktigt att ärendenumret, FR-2113392, lämnas kvar.

Till Region Östergötland,

Hej,

Nu har det gått 4 veckor sedan jag skickade in begäran om vidareutnyttjande av data och jag har fortfarande inte fått någon data. Såklart avser min begäran Region Östergötland och inte Linköpings kommun.

Jag förväntar mig skyndsam hantering av min begäran.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Jonas Bränning

Region Östergötland

Hej och tack för ditt epostmeddelande.

 

Vi hanterar ditt ärende så snart som möjligt. Ärenden som inkommer efter
kl. 15.00 hanteras nästa vardag.

 

Vi kan tyvärr inte hantera patientärenden eller besvara frågor om vård via
e-post.

Logga in på [1]www.1177.se för att kontakta vården på ett säkert sätt
eller kontakta din mottagning direkt via telefon.

 

Med vänliga hälsningar
Administratör

Kundtjänst Stöd och service
Region Östergötland

[Region Östergötland e-postadress för begäran om allmän handling]

När du skickar e-post till Region Östergötland så innebär det att Region
Östergötland behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt
dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur
Region Östergötland hanterar dina personuppgifter.
[2]https://www.regionostergotland.se/gdpr 

 

 

References

Visible links
1. http://www.1177.se/
2. https://www.regionostergotland.se/gdpr

Region Östergötland

1 Attachment

Ditt ärende FR-2113392 har uppdaterats med ny information, vänligen se
nedan.

Du kan ta del av hela ärendeinnehållet i [1]Stöd- och serviceportalen. Du
kan också komplettera ärendet genom att besvara detta e-postmeddelande.

Rubrik:
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september
2022

Anteckning:
Hej,
Tack för återkoppling.
Vi kommer hantera ärendet så fort vi kan.
Mvh
Frida Lundmark
Ekonomiservice 

Är ditt ärende en vanlig fråga?
I [2]Frågor och svar under Stöd- och serviceportalen kan du själv hitta
svaret på tusentals vanliga frågor inom stöd och service.

References

Visible links
1. https://stodochservice.lio.se/ROSelfServ...
2. https://fos.lio.se/

Region Östergötland

1 Attachment

Avslutat ärende FR-2113392 hos Region Östergötland. Vänligen se resultat
nedan.

Rubrik:
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september
2022

Resultat:
Hej,
Se bifogad fil.
Mvh
Frida Lundmark
Ekonomiservice
Du kan återkomma i ärendet genom att svara på detta e-postmeddelande utan
att ändra texten i ämnesraden.
Det är viktigt att ärendenumret, FR-2113392, lämnas kvar.

Till Region Östergötland,

Tack, det var precis den data som jag efterfrågade.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Östergötland

Hej och tack för ditt epostmeddelande.

 

Vi hanterar ditt ärende så snart som möjligt. Ärenden som inkommer efter
kl. 15.00 hanteras nästa vardag.

 

Vi kan tyvärr inte hantera patientärenden eller besvara frågor om vård via
e-post.

Logga in på [1]www.1177.se för att kontakta vården på ett säkert sätt
eller kontakta din mottagning direkt via telefon.

 

Med vänliga hälsningar
Administratör

Kundtjänst Stöd och service
Region Östergötland

[Region Östergötland e-postadress för begäran om allmän handling]

När du skickar e-post till Region Östergötland så innebär det att Region
Östergötland behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt
dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur
Region Östergötland hanterar dina personuppgifter.
[2]https://www.regionostergotland.se/gdpr 

 

 

References

Visible links
1. http://www.1177.se/
2. https://www.regionostergotland.se/gdpr