Ivo ang Ängelholms kommun

Lovisa Rode made this Freedom of Information request to Inspektionen För Vård Och Omsorg

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Inspektionen för vård och omsorg,

Alla doc gällande socialtjänst/förvaltningsrätt för Ängelholms kommun önskas , 2021 och tills och med nutid

Vänligen
PS

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Lovisa Rode

Noreply Registrator, Inspektionen För Vård Och Omsorg

2 Attachments

Det här är ett automatiskt meddelande som du inte kan svara på.

 

Hej!

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit emot ditt
e-postmeddelande.

Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om vi bedömer att vi behöver
vidta någon åtgärd eller återkomma till dig med ett svar kommer vi att
göra det så snart som möjligt.

Vänligen beakta att inkommande post och e-post till myndigheter blir
allmän handling och därför kan lämnas ut om inte särskilda sekretessregler
gäller. Det innebär att uppgifter som sänds in till oss kan komma att
lämnas ut till någon annan som begär att få del av dem.

 

Välkommen att läsa mer om oss på vår webbplats [1]www.ivo.se

 

[2]Beskrivning: cid:image001.png@01D27ACE.48EE63C0

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 

This is an automatic message to which you cannot respond.

 

The Health and Social Care Inspectorate (IVO) has received your email.

We read incoming email every working day. If we consider that we need to
take action or make contact with you with a response, we will do this as
soon as possible.

Please bear in mind that incoming email and email to authorities
constitute public documents and can therefore be released if there are no
special rules on confidentiality. This means that data submitted to us can
be issued to another party that requests to have access to it.

 

Please feel free to find out more about us at our website: [3]www.ivo.se

 

[4]Beskrivning: cid:image003.png@01D27ACE.48EE63C0

References

Visible links
1. http://www.ivo.se/
3. http://www.ivo.se/

Inspektionen För Vård Och Omsorg

1 Attachment

[1]Inspektionen for vard och omsorg
Säkert meddelande / Protected message

Ämne / Subject
Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ivo ang Ängelholms kommun

[2]Öppna meddelandet / Open message

Du har mottagit ett säkert e-postmeddelande. Meddelandet kan öppnas och
svaras på från länken ovanför. Förbindelsen är skyddad med SSL-kryptering.
Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad. Det går inte att läsa e-posten
från flera enheter, t ex kan du inte både öppna det via din mobil och
dator. Den enhet du väljer måste också ha pdf-läsare. När du öppnat
meddelandet kan det läsas i högst 30 dagar. Om du vill läsa meddelandet
därefter måste det antingen skrivas ut eller sparas på din dator inom de
30 dagarna. Observera att meddelandet måste öppnas inom 60 dagar, sedan
raderas det.

Mer information om e-postmeddelanden från Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) som skyddas med SSL-kryptering:
[3]https://ivo.se/om-ivo/kontakta-oss/regis...

You have received a protected electronic message. Message can be opened
and replied to from the link above. The connection is protected with SSL
encryption. Due to security reasons an opened message can be read for 30
days at most. If you wish to keep the message after the period of 30 days,
it must either be printed or downloaded to your computer before the end of
the 30 days. It is not possible to read the e-mail from several devices,
for example, you cannot both open it via your mobile and computer. The
device you choose must also have a pdf reader. Please observe that the
message must be opened within 60 days, thereafter it will be deleted.

More information about messages protected with SSL encryption sent from
the Health and Social Care Inspectorate (IVO):
[4]https://ivo.se/om-ivo/kontakta-oss/regis...

References

Visible links
2. https://secmail.ivo.se/message.cgi?E5zNa...
3. https://ivo.se/om-ivo/kontakta-oss/regis...
4. https://ivo.se/om-ivo/kontakta-oss/regis...