Hej!

Jag skulle vilja ta del av det chefsbrev och den FAQ angående corona som ska ha kommunicerats den här veckan.

Med vänlig hälsning,
Anonym

Gyllner Pernilla (41226), Social Insurance

4 Attachments

Hej!

 

Här kommer den information du efterfrågat. Se bif filer.

 

/Pernilla

 

Försäkringskassan

Pernilla Gyllner
Verksamhetsområdeschef Planerad kommunikation
tf. verksamhetsområdeschef Press och redaktion

Huvudkontoret/Kommunikationsavdelningen

[1][e-postadress]

Telefon: 010-116 93 44, Mobil: 072-574 42 42

Växel: 08-786 90 00

Besöksadress: LM Ericssons väg 30
Postadress: 103 51 STOCKHOLM

[2]www.forsakringskassan.se

 

 

 

 

 

Ämne: Freedom of Information request - Begäran om allmän handling - FK
2021/014542

 

Hej!

 

Bifogat ärende har inkommit till Försäkringskassan i FK Diariestöd – FK
2021/014542.

 

Är det någon av er som kan ta hand om detta?

 

Tack på förhand!

 

Med vänliga hälsningar

Christina Israelsson

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.forsakringskassan.se/