Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Sara Kleppe made this Freedom of Information request to Stiftelsen Västergötlands Museum as part of a batch sent to 28 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Stiftelsen Västergötlands Museum,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

Västergötlands museum, Stiftelsen Västergötlands Museum

2 Attachments

Hej!
Västergötlands museums arkivbeskrivningar finns på vår hemsida: https://vastergotlandsmuseum.se/samlinga...
Arkivförteckningarna över våra enskilda arkiv finns publicerade i den Nationella arkivdatabasen NAD: https://sok.riksarkivet.se/nad
Handlingarna som hanteras i den nuvarande verksamheten regleras i vår dokumenthanteringsplan, som bifogas i detta mail.

Med vänlig hälsning

Emelie Höög
Arkivarie
0511-260 47

Box 253
532 23 Skara

https://vastergotlandsmuseum.se/

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Kleppe <[Registrators #2078 e-postadress]>
Skickat: den 1 december 2023 09:50
Till: Västergötlands museum <[vgmuseum e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

VARNING: Detta e-postmeddelande �r skickat fr�n en extern avs�ndare. Klicka ej p� bifogade l�nkar eller dokument om du inte litar p� avs�ndaren och kan bekr�fta att meddelandet �r s�kert!

-
Till Stiftelsen Västergötlands Museum,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2078 e-postadress]

Är [vgmuseum e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stiftelsen Västergötlands Museum? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------