Missnöjd över svaret du fick?

Guide kommer snart! Innan dess rekommenderar vi denna generella guide till att göra en överklagan som du finner vid AllmanHandling.se eller denna om beslut kring sekretess, också vid AllmanHandling.se.

Missnöjd över svaret du fick?

Om ...

 • Du fick inget svar inom 20 arbetsdagar
 • Du fick inte all information du begärde eller
 • Din begäran avslogs, men utan en giltig anledning enligt lagen

... du kan

 1. Begära en intern granskning hos den offentliga myndigheten.
 2. Se,"2. Göra en överklagan".
 3. Hursomhelst, använd också andra medel för att få svar på din fråga.

1.Begär en intern granskning#

Längst ner på den relevanta förfrågningssidan på handlingar.se välj "begära en intern granskning". Skriv sedan ett meddelande som ber om en intern granskning av din begäran. Du kanske vill inkludera en länk till hemsidan för att klargöra vilken begäran du pratar om.

Interna recensioner bör vara snabba. Om en tar längre än 20 arbetsdagar då ska myndigheten skriva och låta dig veta, och det borde aldrig ta längre än 40 arbetsdagar (se denna good exempel guiden). Du får då antingen informationen du begärde ursprungligen, eller så får du höra att granskningen upprätthåller ursprungligt beslut.

2. Göra en överklagan #

Guide kommer snart! Innan dess rekommenderar vi denna generella guide till att göra en överklagan som du finner vid AllmanHandling.se eller denna om beslut kring sekretess, också vid AllmanHandling.se.

3. Använda andra medel för att få svar på din fråga. #

Du kan försöka fortsätta din fråga eller din granskning på andra sätt.

 • Gör en ny begäran för sammanfattande information eller för dokumentation som indirekt hänför sig till frågor i din nekade begäran. Fråga oss om råd om du sitter fast.
 • Om någraandra offentliga myndigheter eller statlig ägda företag är involverade, gör en begäran till dom.
 • Använd asking for the information from the European Union. Var och en av de 500 miljoner människorna som bor i Europeiska unionen (både medborgare och invånare) har lagligt garanterad rätt att begära information från EU: s myndigheter. Ask The EU är en version av denna webbplats för Europeiska unionen.
 • Fråga andra granskare som är intresserade av liknande frågor.
 • Du kan bilda en liten lokal kampanjgrupp och ordna ett möte med personal från myndigheten.