Hej, Vänligen se bifogad fil för Ystads tingsrätts arkivredovisning. Se bilaga 4 för myndighetens beskrivning av allmänna handlingar. Med vänlig häl...
Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av all...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?