Swedish Innovation Agency

A public authority, also called VINNOVA

Utlysningar för innovationsstöd

5 requests
Hej Martin! Tack för ditt mail.   Vinnova är enligt enligt 30 kap 23 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att svärta/sekretessbelägg...
Hej Elenor! Tack för ditt mejl. Det finns ingen handling "budget" eller "tidsplan". För att du ska få den information du efterfrågar undrar jag därför...
Hej Elenor! Det finns ingen handling "budget" eller "tidsplan". För att du ska få den information du efterfrågar undrar jag därför om du önskar begära...
Hej Elenor!     Översänder här de begärda handlingarna. Vinnova har enligt offentlighets- och sekretesslagen 30 kap 23 § sekretessbelagt vissa u...
Hej! Översänder här begärd handling. Med vänlig hälsning Registraturen Vinnova  Växel: 08-473 3000    Prenumerera på våra nyhetsbrev Läs om hur Vi...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?