Swedish Innovation Agency

A public authority, also called VINNOVA

Utlysningar för innovationsstöd

5 requests
Hej Elenor!     Översänder här de begärda handlingarna. Vinnova har enligt offentlighets- och sekretesslagen 30 kap 23 § sekretessbelagt vissa u...
Hej, Jag har inte fått svar på min begäran än. Här kommer förfrågan igen: Jag vill begära ut projektansökan till utlysningen "Civic tech: Digitala...
Hej, Jag har inte fått svar på min begäran än. Här kommer förfrågan igen: Jag vill begära ut projektansökan till utlysningen "Civic tech: Digitala...
Projektansökan "Civic Tech" - Action for Society
Internal review request sent to Swedish Innovation Agency by Elenor Weijmar on .

Awaiting internal review.

Hej, Jag har inte fått svar på min begäran än. Här kommer förfrågan igen: Jag vill begära ut projektansökan till utlysningen "Civic tech: Digitala...
Hej! Översänder här begärd handling. Med vänlig hälsning Registraturen Vinnova  Växel: 08-473 3000    Prenumerera på våra nyhetsbrev Läs om hur Vi...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?