Tack för ditt meddelande. Vi läser inkommande e-postmeddelande måndag till fredag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snar...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Vimmerby municipality to Christoph Andersson on .

Information not held.

Hej! Din begäran har vidareförmedlats till kommunarkivet, som handhas av kommunalförbundet Sydarkivera. Mvh AnnaO   Med vänlig hälsning  ...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Vimmerby municipality to Minna Höggren on .

Successful.

Hej! Här kommer de handlingar du efterfrågar. M v h Roger Roger Sjögren Ekonomichef Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen Telefon:...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Vimmerby municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej! Här kommer en länk till det material som efterfrågas: [1]https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/ekonomi/budget.4.6081a39c160e9b387317c0.html....
Upphandlingsplan
Response by Vimmerby municipality to PublicInsight on .

Successful.

Hej! Här hittar du mer information om upphandling och inköp för Vimmerby Kommun! https://www.vimmerby.se/naringslivocharbete/foretagstodochradgivning...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?