Hej!   Vallentuna bibliotek har avtal enligt nedan:   Litteratur 2020 Beskrivning Ramavtalet omfattar tryckt litteratur med och utan biblio...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Vallentuna municipality to Christoph Andersson on .

Information not held.

Hej!   Vårt kommunarkiv innehåller tyvärr inte de handlingar som ni vill ta del av.   Hälsningar   Sandra Pedersen Kommunarkivarie 08-...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Vallentuna municipality to John Riggebo on .

Successful.

Översänder bifogat Vallentuna kommuns kontoplan per idag 2022-09-05.   Med vänlig hälsning,     Ekonomiavdelningen   Kommunledningskontor...
Hej! Bifogar excelfiler  för utgifter, investerings- och driftbudgeten. Vi budgeterar nettoutgifter i Vallentuna, dvs vi delar inte upp nettoutgift...
Upphandlingsplan Vallentuna
Response by Vallentuna municipality to PublicInsight on .

Partially successful.

Hej,   Jag bifogar upphandlingsplanen för socialnämnden som är beslutad av nämnden. Övriga upphandlingsplaner är interna arbetsdokument och är int...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?