The National Agency for Public Procurement

A public authority, also called UHMYND

2 requests
Ansvarig inom öppna data
Response by The National Agency for Public Procurement to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej, Hej, Här följer Upphandlingsmyndighetens svar: 1. Ja, det finns en projektgrupp och det finns en budget för arbetet. 2. Ansvarig projektledare...
Hej, Bifogar önskade handlingar. Med vänlig hälsning Registrator Verksamhetsstödsenheten Upphandlingsmyndigheten/ The National Agency for Public Pr...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?