The Swedish Arts Grants Committee

A public authority

2 requests
Handlingar om offentlig gestaltning
Response by The Swedish Arts Grants Committee to Dnicole on .

Awaiting classification.

Hej Vi arbetar inte med offentlig utsmyckning. Jag föreslår att du vänder dig till tex: Statens konstråd, Region Stockholm, regionens kommuner och p...
Hej Elenor   Vi har ännu inte någon fungerande, verksamhetsbaserad, arkivredovisning. Allt är dock sökbart genom ärendehanteringssystemet.   B...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?