The National Assessment Board

A public authority

2 requests
Begäran att få ta del av handlingar   Du har i ett e-postmeddelande till Regeringskansliet den 29 mars 2021, med komplettering den 20 april 2021,...
Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av all...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?