The Legal, Financial and Administrative Services Agency

Finansdepartementet and Förvaltningsmyndighet

3 requests
Hej Anna, Tack för ditt mejl. Svaret på Hur mycket en vaccindos kostar finns i dessa två beslut från Socialdepartementet. Staten ersätter regionerna...
Upphandlingsplan
Follow up sent to The Legal, Financial and Administrative Services Agency by PublicInsight on .

Successful.

Hej! Tack så mycket för svar! / Elenor
Hej, Bifogat finns Kärnavfallsfondens arkivbeskrivning (samt klassificeringsstruktur) och beskrivning av allmänna handlingar. Med vänlig hälsning C...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?