Swedish National Economic Crimes Bureau

A public authority

3 requests
Ansvarig öppna data
Response by Swedish National Economic Crimes Bureau to Axel Magnusson on .

Partially successful.

Hej Axel,   Som svar på dina frågor så finns det ingen projektgrupp tillsatt och inte någon särskilt utpekad ansvarig. Ekobrottsmyndigheten omfatt...
Ansvarig inom öppna data
Response by Swedish National Economic Crimes Bureau to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej igen,   Rättsenheten vid Ekobrottsmyndigheten har enligt myndighetens arbetsordning ansvar för förvaltningsrättsliga frågor vilket lagen får...
This is the mail system at host handlingar.se. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It'...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?