Beslutsunderlag angående omplacering
Response by Stockholm city to Pierre on .

Information not held.

Vår HR-avdelning svarar på rubricerad framställan, att ingen omplacering har genomförts och därav finns ingen sådan handling upprättad. Med vänlig häl...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?