National Property Board Sweden

A public authority, also called SFV

1 request
Hej Elenor, Bifogat finner du gällande arkivbeskrivning hos Statens fastighetsverk. Den motsvarar kraven både i Arkivlagen 6 § och Offentlighets- och...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?