Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services

Analyzes of political activities, etc, Socialdepartementet and Förvaltningsmyndighet , also called SBU

4 requests
Hej Axel! Tack för din påminnelse kring dessa viktiga frågor. Se svar på dina frågor nedan. 1. Finns det någon projektgrupp och har den i så fall en...
Hej! Tack för ditt meddelande. SBU:s uppdrag är att systematiskt utvärdera utvalda metoder i hälso- och sjukvården. Detta gör vi genom att granska for...
Hej! Ni önskar få information om vår upphandlingsplan. Vi har ingen upprättad sådan plan, men för kommande år har vi planerat upphandling av e-ark...
Hej! Tack för ditt meddelande. Jag bifogar SBU:s arkivbeskrivning som är samma handling som både punkt 1 och 2. Arkivbeskrivningen håller på att ses ö...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?