Upphandlingsplan
Response by Sami School Board to PublicInsight on .

Information not held.

Hej! Sameskolstyrelsen har ingen upphandlingsplan. Vi avropar de flesta inköpen via ramavtal som genomförs av Kammarkollegiet. Lokala skolskjutsar oc...
Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av all...
Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av all...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?