Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Robertsfors municipality to Märta Myrstener on .

Waiting clarification.

Vårt avtal med e-medier har vi gemensamt med Umeåregionen. Ta kontakt med Åke Samuelsson så kan han hjälpa dig! [e-postadress] Vänligen Åsa Lundström...
Upphandlingsplan
Response by Robertsfors municipality to PublicInsight on .

Long overdue.

Hej Elenor, Jag vet inte vilken fråga det rör sig om. Saknar du fortfarande svar från oss? Vänligen, Linus Lundström - kommunsekreterare ______...
Gällande Kontoplaner 2022.
Response by Robertsfors municipality to Marjam Yakoob on .

Successful.

Hej se bifoga fil A Ansvar B Slag (konto) C verksamhet D Aktivitet E Projekt F objekt G motpart Med vänlig hälsning Petra Sundman Controller Rober...
Hej Här kommer det du efterfrågade. Se bifogat  Driftbudget= KS-rader Investeringsbudget + ombudgeteringar investeringsbudget _________________...
Till Robertsfors kommun, Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsv...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?