Rent and Arrangement Committee in Malmö

A public authority

2 requests
Hej   Bifogar härmed efterfrågade handlingar.   1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt  ...
Handlingarna utgörs av 15 sidor. Det kommer att kosta 60 kr. Om du vill ha beställningen, skickar domstolsverket en faktura och därför behöver du ange...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?