Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Rättvik municipality to Märta Myrstener on .

Partially successful.

Hej! Vår tjänst för e-böcker och ljudböcker utgår från ett avtal sedan flera år tillbaka med Region Dalarna, Länsbibliotek Dalarna. Detta avtal är på...
Hej, Skickar ditt mejl vidare till berörd. Med vänlig hälsning Agneta Andersson Telefonist/receptionist Stab och Serviceförvaltningen Vasagatan 1 T...
Gällande Kontoplaner 2022.
Response by Rättvik municipality to Marjam Yakoob on .

Successful.

Hej! Här kommer vår kodplan. Det är den gällande kodplanen trots att det står 2021 på den. Vi har inte tryckt upp en ny inför 2022 och vi planerar til...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Rättvik municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej Mattias! Det material som har gått ut som offentlig handling till våra politiker är beslutshandlingarna för ex resultatbudget, investeringsbudget...
Upphandlingsplan
Request sent to Rättvik municipality by PublicInsight on .

Handled by postal mail.

Hej! Jag vill begära ut er upphandlingsplan, en upphandlingplan är vanligtvis ett dokument med planerade / önskade upphandlingar för en offentlig ver...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?