Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Response by Ovanåker municipality to Märta Myrstener on .

Partially successful.

Hej! Du har begärt att få ta del av det avtal som våra bibliotek har för utlåning av e-böcker och ljudböcker. Våra bibliotek ingår i HelGe-bibliot...
Hej! Ovanåkers kommuns centrala e-posthantering har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågo...
Hej Mattias, Du inkom den 15 augusti 2022, med en begäran om budget och planerade utgifter för 2022 i kalkylarksformat.   Jag översänder Budget...
Upphandlingsplan
Response by Ovanåker municipality to PublicInsight on .

Handled by postal mail.

Ja den är diarieförd den 26 oktober 2021 med dnr 2021/01089 och ansvarig handläggare är Andreas Wall på Inköp. Han får en kopia av din påminnelse. Hä...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?